X X
X

RobertBite

RobertBite
 • Total Images

  39

 • Total Followers

  6

 • Total Views

  56

 • Total Likes

  17

 • Seller Seller
 • ProPro

Sv.Jošt Kranj

Na pobo?ju Jošta naj bi bile prve naselbine v ?asu železne dobe, našli so tudi ostanke urejenih seliš?. Sveti Jošt se prvi? omenja leta 973 v darilni listini Otona II. freisinškim škofom, ki so obvladovali loško gospostvo. Med kranjsko in loško mestno upravo je prihajalo do sporov za pašne pravice na Joštu, ki si so gi lastili tako Kranj?ani kot Lo?ani. Z daritvijo je tako Oton II. rešil spor in ozemlje je vse do leta 1803, ko je konec loškega gospostva, spadalo pod upravo freisinških škofov.

Še pred letom 1600 so na Joštu postavili prvo gotsko cerkev, ki pa je bila manjša kot današnja. Okrog leta 1600 so cerkev prezidali, v ?asu romanja na Jošt pa so temeljito predelali in barokizirali. Ob koncu 18. stoletja pa se je za?el zaton šentjoške cerkve in leta 1786 so jo nameravali celo podreti. Vasi pod Joštom so istega leta zaprosile za samostojno duhovnijo pri sv. Joštu, a do ustanovitve ni prišlo.

Za slavo sv. Jošta je v veliki meri zaslužen duhovnik Simon Va?avnik. V njegovem ?asu je cerkev dobila svete stopnice. V ta namen je Va?avnik dvakrat romal v Rim po kamen?ke iz originalnih svetih stopnic. Prvi? se je vrnil brez uspeha, drugi? pa je papež prošnji le ugodil.

Na prelomu iz 16. v 17. stoletje so pod vrhom gore zgradili nadstropno zidano hišo, imenovano Puš?ava z zanimivimi freskami na njej. Blizu stojita tudi dve kapelici:

Kapelica pri Svetem studencu - zgrajena v ?asu romanja na Jošt. Romarji so se tu odžejali, pomolili in nadaljevali pot na vrh.
Kapelica pri Puš?avi - vanjo so romarji polagali lesene križce, ki so jih naredili med potjo.

Leta 1899 je na gori služboval pisatelj in duhovnik Fran Saleški Finžgar. Na gori je dokon?al pisanje družabnega romana Kvišku. Pred 1. svetovno vojno je Janez Evangelist Krek, pisec Majniške deklaracije, na Joštu prirejal socialna sre?anja za izobražence.

Na vrhu gore je neko? stala tudi velika mežnarija, dom za preno?evanje romarjev in duhovnikov. 11. julija 1944 so jo razstrelili partizani.

V povojnih letih se je na Joštu za?el razvoj smu?anja in tako so leta 1950 zgradili Smu?arski dom, v katerem je danes gostiš?e.

Show More
Exif Data

Camera not found

Aperture
f/2.8
 • Uploaded: 25th November 2021
 • Views: 6
 • Likes: 1